کپسول امبایوزول 20 میلی گرم

OMEBIOZOLE 20MG CAP

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی باختر بیوشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب