قرص روکشدار ا اس ا لقمان 80 میلی گرم

ASA LOGHMAN 80MG EC TAB

داروسازی لقمان [ ایران ]

داروسازی لقمان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب