کپسول نالتروکسان ایران دارو 50 میلی گرم

NALTREXONE HCL IRANDAROU 50MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب