قطره چشمی تیمولول داروپخش 0.5%

TIMOLOL DAROU PAKHSH 0.5% 5ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب