سرم تزریقی سدیم کلراید داروپخش 0.45% نیم لیتری

SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 500ML INF

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
الکترولیت ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب