کیسه تزریق مترونیدازول ثامن 0.5% 100 میلی لیتر

METRONIDAZOLE SAMEN 0.5% 100ML INF P-BAG

داروسازی ثامن [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی ثامن

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب