استامینوفن کدئین دی پی 310میلی گرم

ACETAMINOPHEN CODEINE DP (300+10)MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب