آمپول دگزامتازون دی پی 8 میلی گرم/2میلی لیتر

DEXAMETHASONE DP 8MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب