قرص سیفرول 0.088 میلی گرم -0.125میلی گرم

SIFROL Tablet 0.088 mg -0.125mg

BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد پارکینسون

BOEHRINGER INGELHEIM

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب