کپسول آپو-هیدروکسی اوره 500 میلی گرم

APO-HYDROXYUREA Capsule 500 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب