آمپول مگلومین کامپاند دی پی 60% 20 میلی لیتر

MEGLUMINE COMPOUND DP 60% 20ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب