قرص ال-تیروکس 100 میکروگرم

L-THYROX Tablet 100 mcg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب