شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم

BISACODYL TOLID DAROU 10MG SUPP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب