سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر

ZAXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب