کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم

ALZALON EXIR 3MG CAP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب