کپسول ریواتکس 3 میلی گرم

RIVATEX 3MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب