آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر

RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب