قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم

ALPRAZOLAM RUZDAROU 0.5MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]

داروسازی روز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب