قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم

CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب