قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم


CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب