قرص پیوگلیتازون دی پی 30 میلی گرم

PIOGLITAZONE DP 30MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب