اسپری بینی آپو کلسی تونین 200واحد/دوز

APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای استخوان ساز

چنانچه در خصوص "اسپری بینی آپو کلسی تونین 200واحد/دوز" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب