قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرم

MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب