قطره چشمی تتراکائین دی پی 0.5% 5 میلی لیتر

TETRACAINE DP 0.5% 5ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب