سوسپانسیون ایبوپروفن فارماشیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر

IBUPROFEN PHARMACHIMI 100MG/5ML SUSP

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب