قرص متفورمین کیمیدارو 500 میلی گرم

METFORMIN CHIMIDAROU 500MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی کیمیدارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب