کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP

داروسازی اسوه [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی اسوه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب