کپسول نورولپتین 300 میلی گرم

NEUROLEPTIN 300MG CAP

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب