شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر (ستیریزین)

CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP

داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی کاسپین تامین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب