آمپول رانیتیدین کیمیدارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر

RANITIDINE CHIMIDAROU 50MG/2ML AMP

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب