شیاف واژینال مترونیدازول-ناژو 500 میلی گرم

METRONIDAZOLE-NAJO 500MG VAG SUPP

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب