قرص گلی بن کلامید-ناژو 5 میلی گرم


GLIBENCLAMIDE-NAJO 5MG TAB

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی ایران ناژو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب