قرص گلی بنکلامید ناژو 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE-NAJO 5MG TAB

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب