کپسول امپرازول-ناژو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE-NAJO 20MG CAP

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب