کپسول گابالپت 300 میلی گرم

GABALEPT 300MG CAP

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب