قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم

METFORMIN HEXAL Tablet 1000 mg

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو
داروهای ضد دیابت

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب