قرص آدفوویر دی.پی 10 میلی گرم

ADEFOVIR D.P 10MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
ضد ویروسها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب