آمپول کلیندامایسین دی پی 300 میلی گرم/2میلی لیتر

CLINDAMYCIN DP 300MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب