آمپول اپی نفرین دی پی 0.01% 10 میلی لیتر

EPINEPHRINE DP 0.01% 10ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب