کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم

AZITHROMYCIN FARABI 500MG CAP

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب