قرص لیپوفیکس 40 میلی گرم

LIPOFIX 40MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی شفا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب