قرص آتورواستاتین لقمان 20 میلی گرم

ATORVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی لقمان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب