قرص لوکسین 50 میکرو گرم


LEVOXINE 50MCG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

داروسازی ایران هورمون

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب