قرص لوکسین 50 میکرو گرم

LEVOXINE 50MCG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

داروسازی ایران هورمون

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب