آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر

GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب