قرص لیزی هگزال 20میلی گرم

LISIHEXAL Tablet 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب