قرص لیزی هگزال 20میلی گرم

LISIHEXAL Tablet 20 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب