کپسول امپرازول رها 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE RAHA 20MG CAP

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب