آمپول رانیتیدین آی پی دی آی سی 50 میلی گرم/2 میلی لیتر

RANITIDINE IPDIC 50MG/2ML AMP

داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی کاسپین تامین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب