قرص پیوگلیتازون پارس دارو 30 میلی گرم

PIOGLITAZONE PARS DAROU 30MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب