قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 30 میلی گرم

PIOGLITAZONE SAJAD DAROU 30MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب