قرص کلوپیدوگرل سجاد دارو 75 میلی گرم

CLOPIDOGREL SAJAD DAROU 75MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب