قرص سیپروفلوکساسین دی پی 250 میلی گرم

CIPROFLOXACIN DP 250MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب