قرص دنپزیل دی پی 5 میلی گرم

DONEPEZIL DP 5MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب